Supported by Transport for Wales Rail Services

Welcome to RailRambles Cymru.
Run by volunteers, we organise walks that start and finish at railway stations serving Wales and the Marches. We receive support from Transport for Wales (TfW) Rail Services for which we are very grateful.
If you are interested in coming along meeting us and joining one of our walks please check out the programme page. We do ask that you make sure that you are fit and well enough to complete a walk (walks are categorised as to how challenging someone might find them), come equipped for the terrain and the weather.

We welcome feedback and suggestions, please drop us a line.

Croeso i RailRambles Cymru.
Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg RailRambles Cymru, a byddwn yn trefnu teithiau cerdded sy’n dechrau ac yn gorffen mewn gorsaf reilffordd sy’n gwasanaethu Cymru a’r Gororau. Derbyniwn gefnogaeth gan Trafnidiaeth Cymru , ac rydym yn ddiolchgar iawn amdano.
Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i gyfarfod â ni ac ymuno ag un o’n teithiau cerdded, edrychwch ar dudalen y rhaglen. Gofynnwn i chi sicrhau eich bod yn ffit ac yn ddigon heini i gwblhau taith gerdded (mae teithiau cerdded yn cael eu categoreiddio o ran pa mor heriol y gallai rhywun eu canfod). Dewch wedi eich paratoi ar gyfer y tirwedd a’r tywydd.
Rydym yn croesawu adborth ac awgrymiadau, cysylltwch â ni.